شاخص قیمت خوراک ایران
امروز: 3 بهمن ماه 1400
کاربر عزیز خوش آمدید


علامت اختصاری شناسایی سبد قیمت نرخ تغییر ساعت تاریخ شاخص قیمت میانگین به sdr (1.40202)
sfb 28940.39
bf
db
ab
میانگین قیمت صنفی میانگین قیمت مردمی
cfb - -

تبلیغات

نتایج حاصل از نظرسنجی مردمی قیمت ها
نام خوراک خرید جهت خانه ماده اصلی خوراک ماده پرکاربرد
بالاترین قیمت خرید پایین ترین قیمت خرید بالاترین قیمت خرید پایین ترین قیمت خرید بالاترین قیمت خرید پایین ترین قیمت خرید بالاترین قیمت خرید پایین ترین قیمت خرید
نام خوراک بالاترین قیمت خرید برند
نام خوراک پایین ترین قیمت خرید برند
ماده اصلی خوراک بالاترین قیمت خرید برند
ماده اصلی خوراک پایین ترین قیمت خرید برند
ماده پرکاربرد خوراک بالاترین قیمت خرید برند
ماده پرکاربرد خوراک پایین ترین قیمت خرید برند
نتایج حاصل از نظرسنجی صنفی قیمت ها
نام خوراک ماده اصلی خوراک
بالاترین قیمت خرید پایین ترین قیمت خرید بالاترین قیمت خرید پایین ترین قیمت خرید
نام خوراک بالاترین قیمت خرید برند
نام خوراک پایین ترین قیمت خرید برند
ماده اصلی خوراک بالاترین قیمت خرید برند
ماده اصلی خوراک پایین ترین قیمت خرید برند
اسامی تقدیر شدگان امروز صنف
نام نام خانوادگی
اسامی تقدیر شدگان امروز شرکت کننده در نظر سنجی مردمی
نام نام خانوادگی

بازدید کننده محترم سایت شاخص قیمت خوراک ایران جهت درج آگهی خود بر روی این سایت لازم است ابتدا ثبت نام نموده و کاربر سایت شوید و سپس آگهی تبلیغاتی را ثبت نمایید

آگهی های کاربران مردمی

زعفران سوپرنگین
قیمت سال تولید برند مکان ارائه خدمات
130000 1399 فرهیخته تهران
آدرس موبایل تلفن ایمیل
تهران خیابان سپه جنب مترو رودکی 09191182313 66866957 sayedhossainahmadi@gmail.com

آگهی های کاربران صنفی

شاخص قیمت خوراک ایران